CHP Türkiye’nin Bosna Hersek ile yaptığı serbest ticarete karşı

CHP, ayçiçeği ithalatındaki haksız rekabetin ve devletin Gümrük Vergisi kaybının incelenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye’ye Bosna Hersek’ten ithal edilen ham ayçiçek yağı ve rafine ayçiçek yağlarından, ikili ticaret anlaşmaları çerçevesinde Gümrük Vergisi alınmadığı anımsatıldı.

Türkiye’nin Bosna Hersek ile yaptığı serbest ticaret anlaşmasının, bazı firmalarca suistimal edildiği, devletin Gümrük Vergisi kaybına ve haksız rekabete neden olduğunun savunulduğu gerekçede, bu durumun özellikle bazı yağ firmaları için adeta haksız kazanç kapısı olduğu belirtildi.

TÜİK’in 2016 yılının 10 aylık verilerine göre Bosna Hersek’ten gelen ham ve rafine ayçiçek yağı miktarına bakıldığında, Bosna Hersek’te, ithal edilen miktarda ürün yetişmediğinin görüldüğü ifade edilen gerekçede, şöyle denildi:

“Dolayısıyla söz konusu ayçiçeği komşu ülkelerden alınmakta ve Türkiye’ye getirilmektedir. Bosna Hersek’ten gelen toplam 48.663.787 ton yağda ham ve rafine ayçiçek yağı Gümrük Vergisi kaybı 66.756.485 dolardır. Bu durum devletin uğradığı Gümrük Vergisi kaybının yanında hem Türk çiftçisini hem de devlete vergisini dürüstçe ödeyen, ülke içerisinde istihdam sağlayan sanayiciyi zora sokmaktadır.
Söz konusu haksız rekabetin, ülkemiz sanayicisine verdiği zarar ve bu ithalatın hangi firmalar tarafından yapıldığı ülkemiz ekonomisi açısından çok önemlidir. Yine ülkemizin bulunduğu ekonomik durum itibarı ile devletin kaybettiği çok büyük miktardaki Gümrük Vergisi miktarı da dikkat çekicidir.”

Ayrıca Bakınız

‘Gizemli’ Bosna Piramitleri’ne turist akını

“Bosnalı İndiana Jones” olarak da bilinen arkeolog Semir Osmanagic’in ortaya attığı ancak varlığı konusundaki tartışmaların …