Saraybosna’da Türkçe Yeterlik Sınavı

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Saraybosna’da 21. Eylül 2013. tarihinde Pehlivanuša bb, 71000 Saraybosna adresinde gerçekleştirilecektir.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından geliştirilen, C1 (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımı) düzeyinde bir muafiyet sınavıdır.

yetkm1

TYS, yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisini artırmakla birlikte söz konusu öğrencilerin kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olması hedeflenen TYS, bu özelliğiyle yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimi de standart kılmayı amaçlamaktadır.

6 Ekim 2011 tarihinde sınav hazırlıklarına ilişkin YÖK’te yapılan koordinasyon toplantısından sonra, Enstitü çatısı altında Ankara, Ege, Gazi ve Hacettepe TÖMER’lerden akademisyenler ile EĞİTEK’ten bir uzmanın katılımıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından TYS için rehber niteliğinde olan Çerçeve Program ve ardından model sorular hazırlanmıştır.

Oluşturulan sorular, ölçme uzmanının kontrolünden geçerek hazır hâle getirilmiştir. Dinleme metinleri MEB YEĞİTEK stüdyolarında profesyonel sanatçılarca seslendirilmiştir. TYS’nin ilk uygulaması 19.10.2012 tarihinde Tahran YETKM’de yapılmıştır. Uluslararası ölçekte ilk uygulama ise 24-25 Mayıs 2013 tarihinde 10 ülkede (Kosova, Arnavutluk, Mısır, İran, Azerbaycan, Japonya, Gürcistan, Bosna Hersek, Belçika, Kazakistan) gerçekleştirilmiştir.

Şu anda kâğıt tabanlı olarak uygulanan ve çevrimiçi (online) sınav hazırlıkları da devam eden TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir.

Sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. Okuma, dinleme ve yazma bölümleri 1. oturumda; konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü 2. oturumda yapılmaktadır. 1. oturum; okuma 60, dinleme 45, yazma 60 olmak üzere, toplam 165 dakika; 2. oturum bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 180 dakika sürmektedir.

Her beceri alanından en az %60 oranında başarı sağlayan adaylara 2 yıl geçerliği olan, üniversite ve iş başvurularında kullanabilecekleri “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmektedir.

TYS, yılda üç kez (ocak, mayıs ve eylül aylarında) Sınav Merkezinin belirleyeceği gün ve saatlerde Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ve Enstitünün işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır. YETKM’lerden gelecek talepler doğrultusunda bu ayların dışında da sınav uygulanabilmektedir.

Kaynak: www.facebook.com/saraybosnayunusemre

Ayrıca Bakınız

Bosna Hersek’te “Çocuk Şenliği” Düzenlendi

Bosna Hersek’in orta kesimlerindeki Zenica şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5. …