Beyler, Avrupa müslüman oluyor

İlk bin yılda Asya Müslüman oldu. İkinci bin yılda Afrika Müslüman oldu.
Üçüncü bin yılda Avrupa Müslüman olacak.

Şüphesiz ki Moğol İstilası ile Haçlı Seferleri İslam Dünyasını yakıp yıkmış ve derin izler bırakmıştır. Felaketleri malum olan bu iki vakıanın ters köşesinden (genelde resmin gerçek köşesi) bakınca Moğol İstilası yeni bir çağı dizayn edecek Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini, burada kökleşmesini ve dünyaya buradan hükmetmesini sağlamıştır. Bunun yanında Hz. Ömer’in doğru yolu bulması ve Müslüman olması ile XIII. yüzyılda İslam’a saldıran Moğolların XIV. yüzyılda Müslüman olması arasında fark yoktur. Allah’ın bize mesajı.

Peki Haçlı Seferleri ve Avrupa? Doğu ve Batının bütün halkları, ilim, bilim ve din adamları inkar etse de Avrupa yüzyıllardır İslam’a gebe. Haçlı Seferlerinin ilk sonuçları ne mi oldu dersiniz? Maalesef üzerinde durmadığımız şeyler oldu: Avrupa’da öncellikle kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Skolastik düşünce zayıfladı. Kilise ve Papa’nın otoritesi sarsıldı. Neden? Çünkü İslam din adamları ikra ve ilim ile uğraşırken papalık her türlü gelişmeyi reddediyordu. Avrupa İslam’a hayran kaldı. Bu buluşma neticesinde pusula, barut, kağıt ve matbaa, Avrupa’ya götürüldü. Avrupa’da bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.

Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile devam eden süreçte Avrupa’nın dini/Hıristiyanlığı iyice zayıfladı ve günümüze dek tamamen yok olmuştur. Avrupa tamamen dinsizleşti. Dinsiz, ama İslam’ın gerektirdiği çalışma, özgüven ve temiz birine İslam’ı aşılamak ise saptırılmış Hıristiyanlığa mensup birine İslam’ı aşılamaktan çok daha kolaydır.
En çok Müslüman barındıran Avrupa ülkeleri sırasıyla Fransa, Almanya ve İngiltere incelendiğinde Avrupa’nın hangi yolla Müslümanlaştığı / Müslümanlaşacağı da anlaşılacaktır.

Fransa: Tunus, Cezayir ve Fas Müslümanların Fransa’ya göçü, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransızların kendi ülkelerine yaptıkları baskılarla olmuş ve bugün gelinen noktada yani günümüzde Fransa’da 7 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu gelişmeyle birlikte Fransa, deyim yerindeyse, kendi kalesine gol atmış ve Avrupa’nın bu durumu tekrar eder hale gelmiştir. Bosna’da, Suriye’de, Mısır’da…

Almanya: 4 buçuk milyon Müslüman nüfusuyla Almanya’da 2,5 milyon ile en çok Türk kökenli Müslümanlar oluşturmaktadır. Bunları büyük bir fark ile Güneydoğu Avrupa’dan gelen 550.000 ve yakın doğudan gelen 330.000 Müslüman izlemektedir. Almanya’daki Müslümanlar ekmek peşinde buraya yerleşmiştir.

İngiltere: Nüfusunun 3 milyonu Müslüman olan İngiltere göç almasıyla birlikte yerli nüfusunun İslam’ı seçmesiyle dikkat çekiyor. Yılda 5.200 kişinin İslam’ı seçmesi ile Avrupa’da ilk sırada İngiltere bulunmaktadır.

Avrupa’daki bu hareketlilik ve dünyada yıllık bazında Hıristiyan nüfusunun artış oranı %1.46 büyüme gösterirken aynı oranın Müslüman nüfusunun %6.4 büyüme göstermesi ile son 50 yılda %47 büyürken Müslüman nüfusunun %500 büyümesi sonucunda tüm varlığımla;

“BEYLER, AVRUPA MÜSLÜMAN OLUYOR!” diyorum.

Avrupa İslam’ı doğurduğunda ise Doğu ve Doğu’nun yaşadığı İslam’ı reddedeceğini ve Doğu ile Batı İslam anlayışları arasında ciddi mücadelenin başlayacağını da iddia ediyorum. Sene 2015.

Bosnahersek.ba

Yazar: Samir Vildiç

Ayrıca Bakınız

‘Gizemli’ Bosna Piramitleri’ne turist akını

“Bosnalı İndiana Jones” olarak da bilinen arkeolog Semir Osmanagic’in ortaya attığı ancak varlığı konusundaki tartışmaların …