TİKA Bosna Hersek’te Kalkınma Seferberliği Başlatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından planlanarak uygulamaya konulan ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde Bosna Hersek’in Tuzla ve Unsko Sanski kantonlarına yönelik Ekonomik Strateji Oluşturulması Programı’na start verildi.

TİKA Bosna Hersek’in kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bosna Hersek’te sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve öncelikli sektörlerin belirlenmesi amacıyla TİKA tarafından planlanarak uygulamaya konulan ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde Bosna Hersek’in Tuzla ve Unsko Sanski kantonlarına yönelik `Ekonomik Strateji Oluşturulması Programı’na start verildi.

TİKA’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik oluşturacağı ekonomik kalkınma perspektifi çerçevesinde, ekonomik potansiyele sahip olan bu kadim medeniyetin bereketli toprakları cazibe merkezi haline gelecek. Büyük dramlara sahne olan bölgenin 600 yıl öncesi gibi tekrar refahın, huzurun ve barışın merkezi olduğu, farklı kültür, dil ve medeniyetin bir arada barış içinde yaşadığı, eskiden olduğu gibi hayallerin gerçeğe dönüşmesinde ve ortak ideallerin inşasında bir köprü haline geldiği yeni Türkiye’nin bölgede oluşturmaya çalıştığı barış kuşağında, kardeş ülkelerde kalıcı dostluk ve barışın tesisinde önemli adımlar atılacak.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmanın ilk aşamasında TİKA önderliğinde ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde uzman heyet Bosna Hersek’e bir çalışma ziyareti düzenleyerek, bölgenin yerel aktörleri ile görüşerek, mevcut duruma dair bilgi aldı, gelecek vizyonuna dair fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Çalışma ziyaretinin ilk gününde Tuzla kantonu Başbakanı Bego Gutiç ve Tuzla Belediye Başkanı Jasmin İmamoviç ile görüşüldü. Görüşmelerde Tuzla’nın mevcut ekonomik potansiyeli ile sosyo – ekonomik durumu hakkında bilgi alındı. Gerçekleştirilecek çalışmanın uzun soluklu olduğu, ilerleyen günlerde çalışmalar kapsamında saha analizleri ve yerel paydaşlarla ortak çalışmalar yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

TİKA ve Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşan heyet Tuzla’daki temasları çerçevesinde Tuzla Kantonu Ticaret Odası,  Nerda – Kuzey Doğu Bosna Kalkınma Ajansı ve Tuzla Türk İşadamları Derneği ile de görüşmeler yaparak, bölgenin ticaret ve ihracat potansiyeli, işadamlarının yaşadığı sıkıntılar ile ekonominin genel durumuna dair bilgi edindi.

Çalışma ziyaretinin ikinci gününde, Unsko Sanski kantonu Başbakanı İzudin Saraçeviç ve Bihaç Belediye Başkanı Emdzad Galijaşeviç ile makamlarında toplantı yapıldı. Unsko Sanski’de sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilmesi ve bu kapsamda öncelikli sektörlerin belirlenmesi için ihtiyaç duyduğu bölgesel analizler konusunda yetkililerle görüşülürken, gerçekleştirilecek çalışmanın başarılı olması için bölgede öncü yerel aktörlerin katılım sağlamasının faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Ziyaretlerin devamında Unsko Sanski Kantonu Ticaret Odası ile toplantı gerçekleştirildi. Son derece faydalı geçen görüşmede bölgenin mevcut durumu, Unsko Sanski’nin yabancı yatırımcılar için sunduğu fırsatlar ve kantonun ekonomik potansiyeli hakkında konuşularak, çalışmanın geleceğine dair istişarelerde bulunuldu.

Ekonomik Strateji Oluşturulması Programı kapsamında ilerleyen süreçte TİKA ve Kalkınma Bakanlığı uzmanlarınca öncelikli olarak Tuzla ve Unsko Sanski Kantonlarının yapısı ve sosyal dinamiklerinin belirlenmesine imkân sağlayacak ve sosyal, ekonomik ve çevresel analizler yapılacak. Bu çerçevede bölgelerin önde gelen iş adamı dernekleri, sanayi ve ticaret odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenleri ile ortak çalışmalar yapılarak, yerel paydaşların projede aktif yer alması sağlanacak.

Bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporlardan elde edilecek veriler çerçevesinde her iki kantonda TİKA tarafından hazırlanarak uygulanacak olan mikro projeler ile Bosna Hersek’te öncelikli hedef sektörlerde mevcut sorunların çözülmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik TİKA önderliğinde yerel kalkınma seferberliği başlatılacak.

TİKA’nın pilot olarak Bosna Hersek’te başlatmayı düşündüğü öncelikli kalkınma alanlarında sürdürülebilir kalkınma seferberliği, önümüzdeki süreçte Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinin hepsinde uygulamaya geçirilecek.