Bilimsel makaleler

Bu bölümde sizlere Bosna Hersek, Boşnaklar, tarihimiz, kültürümüz, din ve dilimiz ile ilgili çeşitli bilimsel makaleler sunacağız. Tamamı türkçe yazılmış olan bu makaleleri okuyarak, çalışmalarınıza bilimin söylediklerini de göz önünde bulundurarak devam edebilirsiniz.


Notice: Undefined index: slider_type in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 24

Notice: Undefined index: flexi_slider_effect in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 58

Notice: Undefined index: flexi_slider_speed in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 59

Notice: Undefined index: flexi_slider_time in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 60

Notice: Undefined index: slider_type in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 112

Bosna’da tasavvuf ve tarikatlara genel bakış

BOSNA’DA TASAVVUF ve TARİKATLARA GENEL BAKIŞ* Özet İslam’ın Bosna’ya esasen tasavvuf yoluyla girdiği ve yine sûfîler tarafından yayıldığı bilinmektedir. Nitekim Osmanlılardan önce sûfîlerin buralara gelip yerleştiklerine ve tekkelerini kurduklarına dair deliller mevcuttur. İlerleyen dönemde Bosna’nın fethi ve sonrasında geniş halk kitlelerinin İslam’ı benimsemelerinde de en etkili rolü sûfîler oynamıştır. Osmanlıların hâkimiyeti döneminde pek çok farklı tarikat Bosna’da yaygınlık kazanmıştır. Bunlar …

Devamı oku

Srebrenica Kuş Bakışı

Hayatlarını kaybetmeyenlere ve Srebrenicamız’a yardım etmek için, hepimize Potočari öldürenlerden bir emanet olsun! – Adnan Rondić, Sarajevo; 04. 07. 2004. Srebrenica’nın şahidi zamandır, Srebrenica’nın şehitleri hatırlayıp sonsuz bir unutmamaya uyarırlar. – Amina Gvozden, Sarajevo; 04. 07. 2004. Onlar dünyanın aynasıdır. Allah onlara sonsuz rahmet, katillere cezalarını versin. – imza okunamadı; 04. 07. 2004. Srebrenica Ziyaretçi Defterinden kalemler… Daha fazlası için http://www.bosnahersek.ba/srebrenitsa-sehitlik-ziyaretci-defteri/

Devamı oku

DOĞU ve BATI arasında bir tevhid sembolü; ALİYA İZETBEGOVİÇ

Çağa iz bırakan Müslüman önderlerden biri de şüphesiz ki Aliya İzetbegoviç’tir. Mücadeleyle geçen Aliya’nın hayatı bize gerçek bir Müslüman’ın zor zamanlardaki duruşunu anlatır. Boyun eğmeyen, her şeyden önce dinine, kültürüne ve vatanına sahip çıkan Aliya, vatanı Bosna’nın yetiştirdiği ve insanlığın hizmetine sunulan en büyük isimlerden biridir. Aliya İzzetbegoviç tek cümleyle Bosna’yı Bosna yapan ruhun kendisine yansıdığı simadır. Aliya’sız Bosna, İslam’sız …

Devamı oku

Bosna Hersek Tarih Kitaplarında Osmanlı İmajı

Balkan Müslümanları ve İslam’ın Osmanlı Türkleriyle olan birliği o kadar kuvvetlidir ki, sadece Balkanlardaki gayri-müslimler Müslümanlar için “Türk” terimini kullanmakla kalmamş aynı zamanda Müslümanlar da bu terimi – en azından son zamanlara kadar – kendileri için büyük bir gururla kullanmşlardır.Yıllar boyunca dostlar ve düşmanlar, Osmanlıları en başta ele alınması gereken Müslümanlar olarak algılamştır. İslami süreç BH’de sürekli demografik değişimlere ve …

Devamı oku

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN BOSNA HERSEK SAVAŞ İHLALLERİ

Uluslararası Hukuk dersinde sunduğum “Uluslararası Hukuk Açısından Bosna Hersek Savaş İhlalleri” konulu çalışmamın kısa tahlilini sunuyorum. Tahlil, konudaki bütün noktaları içerdiği iddiasından uzak olmakla birlikte, ileride duygusallıktan ziyade bilimsel olarak ortaya konulacak geniş ve detaylı çalışmaların bir özeti mahiyetindedir. Elbette ki konunun bir tarafı olarak tamamen duygulardan arındırmak zor olsa da olabildiğince tarafsız bir gözle gerçekleri somut kaynaklara dayandırarak vermek …

Devamı oku

Srebrenitsa aynasında Balkanlar’ın bugünü ve yarını

Balkanlarda yaşananların temel sebeplerinden biri olan “mağduriyet temelli aşırı milliyetçilik” halet-i ruhiyesi bugün hâlâ canlı. Henüz hiçbir Balkan ülkesi demokrasisini konsolide edemedi. Sağlıklı bir ekonomi yok, işsizlik Bosna Hersek’te yüzde 44, Kosova’da yüzde 35. Umut, vizyoner liderlerin başa geçmesi ve sivil toplumun daha da güçlenmesinde. Üzerinden 20 sene geçmiş olsa da Srebrenitsa’da yaşanan soykırım, insanlığın hafızasına o kadar canlı kazındı …

Devamı oku

Boşnak Türküsü

İnsanın İçini Dağlayan Boşnak Türküleri İsmail Gümüş’ün Boşnak Türküsü adlı öykü kitabı aynı adı taşıyan öyküyle başlıyor. Öykünün kahramanı “Habiba” kendi adına yakılan bir türküyü söylemektedir Boşnakça. Oy Habiba verem bolu vala                  (Uy Habiba verem olasın U veremu Ahma spominala                  (Verem de Ahmo’yu anasın…) Türkiye’ye gelmeden önce Yugoslavya’nın Novipazar kentine yakın bir çiftlikte otururmuş İbro ve Habiba. Oradan …

Devamı oku

Bosna Hersek’te güncel tarih ders kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı

Yazar: Jahja Muhasilovic Günümüzde algı ve imaj oluşturma konusunda en önemli ve etkin araçlardan birisi kesinlikle eğitim sistemidir. Geniş kitlelere istenilen mesajı ulaştırmak açısından ders kitapları mükemmel bir araçtır. Ders kitapları uzun zamandır Balkanlar’daki devlet politikasını bu coğrafyanın tarihsel gelişimini yeni nesillere yaymak açısından bir kılavuz olmuştur. Bu konuda Bosna Hersek diğer Balkan ülkelerinden farklı konumda değildir, hatta bu geleneğin …

Devamı oku

Hasan Kafi Akhisari

Uśûlü’l-hikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi. Ramazan 951’de (Aralık 1544) Bosna-Hersek’teki Akhisar (Prusac) kasabasında doğdu. Zi‘bî, Akhisârî, Bosnevî nisbeleriyle anılır. Bosna-Hersek’te Hasan Kafija Pruščak diye tanınmıştır. Büyük dedesi Yâkub, XV. yüzyılın sonlarına doğru İşkodra’dan (Arnavutluk) göç edip Akhisar’ın Zi‘b (Zîb) köyüne yerleşti. Fâtih Sultan Mehmed döneminde gerçekleşen Bosna’nın fethinden sonra 100 yaşlarında iken İslâmiyet’i kabul ettiği, ailenin Yâkuboğulları …

Devamı oku

Bosnalı (Sofu) Mehmet Paşa Camisi

Sofya’da günümüzde kilise olarak kullanılan Mimar Sinan’ın eseri bir cami. Sûfî veya Sofu lakaplarıyla da anılan Derviş Mehmed Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sinan’ın eserlerinin listesini veren tezkirelerde Bosnalı Mehmed Paşa Camii adıyla zikredilir. Mehmed Paşa, Rumeli beylerbeyiliğinde bulunduktan sonra Mustafa Paşa’nın yerine 954’te (1547) ikinci vezirliğe getirilmiş (Celâlzâde, vr. 297b, 299b), ardından Bağdat, Bosna ve Budin beylerbeyi olmuş, Peçuylu İbrâhim’e …

Devamı oku