Bilimsel makaleler

Bu bölümde sizlere Bosna Hersek, Boşnaklar, tarihimiz, kültürümüz, din ve dilimiz ile ilgili çeşitli bilimsel makaleler sunacağız. Tamamı türkçe yazılmış olan bu makaleleri okuyarak, çalışmalarınıza bilimin söylediklerini de göz önünde bulundurarak devam edebilirsiniz.


Notice: Undefined index: slider_type in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 24

Notice: Undefined index: flexi_slider_effect in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 58

Notice: Undefined index: flexi_slider_speed in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 59

Notice: Undefined index: flexi_slider_time in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 60

Notice: Undefined index: slider_type in /home/bosnaher/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/slider-category.php on line 112

Srebrenitsa soykırımı ve kronolojisi – Bölüm 4.

Srebrenitsa soykırımı ve kronolojisi Srebrenitsa, Bosna Hersek’in doğusunda Sırbistan sınırına 10 km. uzaklıkta bir Müslüman Boşnak kentidir. İsmini gümüş anlamına gelen srebren kelimesinden alan kent, tarih boyu başta gümüş olmak üzere değerli maden rezervleriyle ve şifalı sularıyla ünlü bir kenttir. Romalılar zamanında kent, ‘gümüş ocağı’ anlamında Argentaria olarak biliniyordu. Barış zamanında halk geçimini turizm, madencilik ve tekstil sanayinden sağlıyordu. Şu anda …

Devamı oku

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA BOSNA-HERSEK KRİZİ VE TÜRKİYE-BOSNA HERSEK İLİŞKİLERİ

Giriş Soğuk Savaş’ın bitiminden itibaren yaşanan en önemli hadiselerden birisi Yugoslavya’nın dağılmasıdır. Soğuk Savaş boyunca Bağlantısızlar Hareketi’nin kayda değer bir üyesi olarak varlığını sürdüren Yugoslavya çok çeşitli etnik gruplardan oluşan bir mozaiği andırmaktaydı. Fakat bu sistemi senelerce başarıyla idare eden Tito’nun ölümüyle, bu yapıda başlayan sarsılmalar sonucunda 1990′ların başında Yugoslavya parçalandı. 1991’den itibaren bu yapı içerisinde yer alan etnik gruplar …

Devamı oku

Bosna savaşın genel perspektifi – Bölüm 3.

Sırp-Hırvat savaşı, Almanya’nın Hırvatlar lehine ağırlığını koyması ve onun tarafından sürüklenen Avrupa Topluluğu’nun da Zagreb’in bağımsızlık kararını tanıması üzerine, 1992 başında sona erdi. Sırp-Hırvat savaşının sona erdiği nokta, çanların Bosna için çalmaya başladığı noktaydı aynı zamanda. Milošević (Miloşeviç diye okunur), Hırvat cephesindeki işini tamamladıktan sonra, gözünü Bosna’ya dikmişti. Bosnalı Sırplar’ın düşmanca tutumları da durumu giderek kötüleştiriyordu. 1991’in Mayısı’nda, Bosnalı Sırpların …

Devamı oku

Srebrenitsa’da Türkler’in yazdığı mesajlar – Bölüm 2.

Türkler’in yazdıkları başlığı altında 44 yazı bulunmaktadır. Bu yazıları da tarih sırasına göre sıralanmıştır. Türkler’in yazdığı yazılarda işlenen genel konular Bosnalılar’ınkilerine çok yakın. Neredeyse bütün yazılarda şehitlerin mekanı Cennet olması ve bunun gibi bir katliam, bir soykırım hiç bir dine, hiç bir millete tekrar olmaması dileği gösterilmektedir. Bazılar da Türkler ile Boşnaklar arasında kardeş ilişkisini ifade etmekte her zaman bu …

Devamı oku

Srebrenitsa Şehitlik Ziyaretçi Defteri – Bölüm 1.

Srebrenitsa Şehitlik Ziyaretçi Defterinde Boşnakılar’ın yazdıkları Bu çalışmada Boşnaklar’ın yazdığı 44 yazı gösterilmektedir. Bütün bu yazılar Srebrenitsa Şehitlik Ziyaretçi Defterinden fotoğraf çekilip orijinali olan Boşnakça’dan Türkçe’ye çevirilmektedir. Yazılar tarih sırasına göre sıralanmıştır. Bazıların altında tarih yazılmamış çünkü Defterde de yazılmamıştı. Onlar tarihi bilinen yazılardan sonra bulunmaktadır. Bosnalılar’ın yazdığı bu kısmında en çok işlenen konular şunlardır: unutmama şartı, katliam ve soykırım olduğu …

Devamı oku

Tarihten kareler: 1878 Berlin Antlaşması

Berlin’de büyük Avrupa devletlerinin katılmasıyla bir kongre toplandı (13 Temmuz 1878). Avusturya-Macaristan Murahhası Kont Andrassy, Osmanlı Devleti’nin Bosna-Hersek’te asayişi saglayamadığından dolayı bu durumun Avusturya-Macaristan Devleti’ni de rahatsız ettiğini belirtmiş ve bunun üzerine İngiltere Murahhası Lord Salisbury de Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından işgal edilmesini önermiştir.

Devamı oku

Boşnakların Türkiye’ye göçleri

Dr. Amra Dedeiç KIRBAÇ Akademik bakış dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 35 Mart – Nisan 2013 ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN Öz Bosna-Hersek’in çalkantılarla dolu tarihi, Boşnakların kimliklerini de etkilemiştir. Boşnakların kimlik oluşumunda Osmanlı dönemi bir dönüm noktası teşkil eder. Osmanlı döneminde, Boşnaklar, İslam dinini kabul etmişlerdir. Bu, …

Devamı oku

Türk dilinin Boşnakça ile ilişkileri ve Abdulah Skaljic

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KIRBAÇ Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili ABD The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 4, p. 895-911, April 2013 Öz Türk dili tarih boyunca geniş bir coğrafyada farklı dillerle ilişki içinde olmuştur. Bu ilişkilerin en yoğun yaşandığı diller sıralamasında Balkan dilleri ilk …

Devamı oku