Türkçe’de Bosna Şehirlerin Adları

Bosna Hersek (Bosna i Hercegivina) 1463 yılından itibaren Osmanlı devlete bağlıydı. Bu zaman zarfında Bosna şehirleri için farklı isimler vardı. Bu isimlerin bazıları (Saraybosna) hala Türkçe’de kullanılıyor. Arşivlerde Bosna Hersek ile ilgili bütün belgelerde bu eski isimler geçmektedir. Dikkat ederseniz, bütün Boşnakça isimleri bile Türkçe kelimeleri andırıyor.

 • Banja Luka – Bana Luka, Banya Luka, Banaluka, Banyaluka, Banaluke

 • Bihać – Bihke, Beke, Bihaç

 • Bijeljina – Biyelina, Beline, Belene, Blene, Byelina

 • Bileća – Bileke, Bileka

 • Blagaj – Bulagay, Blagay

 • Bosanska Kostajnica – Kostaniça, Kostayniça, Konstaniçe

 • Bosanska Krupa – Krupa

 • Bosanski Brod – Bosnabuyuncik, Brod, Brud

 • Bosanski Petrovac – Petrovaç

 • Brčko – Berçka, Breçka, Berça

 • Bugojno – Akhisar, Bugoyna, Bugoyna-Akhisar

 • Čajniče – Çayniça, Çaniça, Çayniçe, Çayniç

 • Cazin – Sazin, Sazın

 • Čitluk – Çitlik

 • Derventa – Derbend, Derbent

 • Doboj – Doboy

 • Donji – Vakuf Vakıf, Vakf

 • Drvar – Dırvar

 • Foča – Güzelhisar, Foça

 • Fojnica – Foyniça, Foyniçe

 • Gabela – Gıble

 • Gacko – Gaçka

 • Glamoč – Gulamuç, Glamoç

 • Goražde – Gorajde

 • Gračanica – Graçaniça

 • Gradačac – Gradaçaç

 • Gradiška – Gradişka

 • Han Pijesak – Pisakhan

 • Herzegovina – Hersek

 • Hodidjed – Hodidede, Hodide, Aktabya, Hodidide

 • Ilidža – Ilıca

 • Jablanica – Yablanika

 • Jajce – Yayçe, Yayça

 • Kakanj – Kakan

 • Kladanj – Kaladine, Kladine, Kladan, Kladani, Kaladina

 • Ključ – Klivaç, Klüç

 • Konjic – Koniça, Koniçe

 • Kupres – Köprüs

 • Livno – İhlevne, İhlivne, Mustafabeyşehir, Ahluna, Ahlovna

 • Ljubinje – Lubin

 • Ljubuški – Liyubuşka, Liyobuşka, Lubuşka

 • Maglaj – Maglay, Magley

 • Mostar – Mostar, Köprü Hisar

 • Mrkonjić Grad – Musafir, Misafir

 • Neum – Neum

 • Nevesinje – Novasin, Nevesin, Nevesine, Novasıl, Nevasin

 • Odžak – Ocak

 • Ostrovica – Ostroviçe

 • Pale – Boğazı Yumru, Bogaziyumri

 • Počitelj – Poçitel, Poçetel

 • Prača – Çatalca

 • Prijedor – Pridor

 • Prnjavor – Prinyavor

 • Prozor – Prozor, Akhisar

 • Rogatica – Çelebipazarı, Çelebi Pazarı, Çelebipazar, Çelebi Pazar

 • Sanski Most – Saneski moşet

 • Sarajevo – Saraybosna, Bosnasaray, Bosnasarayı, Sarayova, Sarayhisar, Saray, Sarayovası, Saray-i Bosna, Nefs-i Saray

 • Skender Vakuf – İskender Vakfı, Vakf-ı İskender

 • Sokolac – Sokol, Sokul

 • Srebrenica – Srebreniça, Serbernice, Serbernica, Sirebreniçe, Serebence, Sireberniçe

 • Srebrenik – Srebrenik

 • Stolac – İstolça, İstolaç

 • Tešanj – Teşne, Teşene, Tişne

 • Teslić – Tesliç

 • Travnik – Travnik, Traynik, Vizirtravnik, Trafnik, Vizirtrafnik

 • Trebinje – Trebin, Trebinye, Tirebin

 • Tuzla – Tuzla, Kızılca Tuzla

 • Velika Kladuša – Kladuşa

 • Višegrad – Vişegrad, Viçgrad

 • Visoko – Visoka

 • Vitez – Vitez

 • Vlasenica – Vlaseniçe

 • Zavidovići – Yenişehir

 • Zenica – Zeniça, Zenca

 • Žepa – Zepa

 • Žepče – Zepçe, Sebze, Jobçe

 • Živinice – Memlahatun

 • Zvornik – İzvornik, İsvornik

Ayrıca Bakınız

Arnavut Boşnak Dostluk Akademisi kuruldu

Birinci Arnavut Boşnak Dostluk Akademisi (ABDA) Katılımlı Toplantısı Bursa’da gerçekleşti. Kadim dost ve kardeş Arnavut …