Balkanlar’da Restorasyon Çalıştayı

Balkan coğrafyasında yer alan Osmanlı dönemi vakıf kültür varlıklarının restorasyonu, konservasyonu ve eserlerin uzun vadede yaşatılabilmesi amacıyla düzenlenen Balkanlar’da Restorasyon Çalıştayı başladı.

İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, çalıştayda özellikle Balkanlar’da yürütülen restorasyon çalışmalarında en verimli faydayı nasıl sağlayacaklarına cevap arayacaklarını belirtti. Ertem, Balkanlar’da veya Türkiye’nin dışında, Osmanlı tarafından inşa edilip günümüze kadar yaşayan hemen hemen bütün tarihi varlıkları vakıf kökenli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebileceklerini ifade etti.

Ertem, bu çerçevede Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün daha önceden emanetlerin geleceğe taşınması konusunda gerekli yasal altyapıya sahip olmadığı için hiçbir katkı veremediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Partner kuruluşlarımızın yurt dışında yapmış olduğu çalışmalara eleman ve teknik destek verdik. Bilhassa TİKA’nın yurt dışında yürütmüş olduğu restorasyon çalışmaları takdire şayandır. Biz de bugüne kadar teknik eleman ve bilgi desteğiyle destek vermeye çalıştık. Oysa tıpkı Türkiye’de olduğu gibi vakıf eserlerin ihya, inşa ve yaşatılması noktasında bizzat aktör olmak zorundaydı Vakıflar Genel Müdürlüğü. Ancak 2008 yılında yapılan yasal değişiklikle bu imkana kavuşuldu. 2008 yılından sonra aktif bir aktör olarak restorasyon faaliyetlerinde yer almaya başladık.”

“Amacımız restorasyon sürecini problemsiz, sıkıntısız en kısa hale dönüştürmek”

Balkanlar’da restorasyon ya da diğer kültürel zenginliği sağlama noktasında Türkiye’nin birçok kurumunun bu faaliyetler içerisinde olduğunu vurgulayan Ertem, Türkiyeiçerisinde bu kurumlar arası iletişimin sağlanmasında problem varsa bunların giderilmesi için 6 ayda bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertem, eş güdüm toplantılarına katkı olması bakımından bu tür çalıştayların da önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Temel amacımız Balkanlar’da var olan restorasyon çalışmalarını veya diğer aktiviteleri eleştirmek değil. Amacımız buradaki restorasyon sürecini problemsiz, sıkıntısız en kısa hale dönüştürmektir. Onun için ilgili ülkelerin bilim adamlarını, sorumlu kişilerini buraya davet ederek var olan süreci kısaltmaya yönelik neler yapılabilirin cevaplarını arayacağız. Yoksa kurumların, kişilerin ya da hayırseverlerin bu ülkelerde yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını eleştirme noktasında bir niyetimiz yok. Onun için de katılımcıların, sunum yapacakların, bunların üzerinde durmak yerine, bundan sonrasına yönelik yapılması gerekenlere pozitif anlamda katkı nasıl sağlanabilire cevap verirlerse iyi olur. Bütün bu eserler vakıf yoluyla vücuda geldiği için, inşa edildiği için birinci sorumluluk Vakıflar Genel Müdürlüğü’nündür. Tıpkı yurt içerisinde olduğu gibi nasıl ki nerede bir vakıf eseri varsa onu yaşatma noktasında mesuliyetimiz varsa ki bu kanuni sorumluluk olmasının ötesinde, vakfedenin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluktur, ben bunu kanundan daha önemli atfediyorum. O nedenle de Balkanlar’da veya Türkiye’ninin şu anki sınırları dışındaki herhangi bir coğrafyada vakıf yoluyla inşa edilmiş bütün eserleri yaşatma sorumluluğunun bir gereği olarak, öncelikle olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu işi üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Adnan Ertem, bu çerçevede yapılan kanun değişikliğinden sonra ilk kez Bosna Hersek’te İsa Bey Hamamı’nda restorasyon çalışmalarına başladıklarını aktararak, akabindeMakedonya’daki Haydar Kadı Camisi’nde devam ettiklerini, Bosna Hersek’in Foçakentinde savaşta yıkılan Alaca Camisi’nin restorasyonuna da başladıklarını söyledi.

Çalıştay, Balkan ülkelerinden gelen temsilcilerin, akademisyenlerin çeşitli başlıklar altında düzenleyecekleri oturumların yapılmasının ardından yarın sona erecek.

Ayrıca Bakınız

Balkanlar krize mi sürükleniyor?

Liderleri, 1990’lardan kalma etnik yaraları kaşıyarak iktidar alanlarını genişletmeye çalışan Balkan ülkeleri açısından 2017 iyi …