Coğrafya

bosna_i_hercegovina_globusBosna Hersek Avrupa kıtasının güney doğu, Balkan yarımadasının ise kuzey batı köşesinde olup, 42-45 Kuzey enlemleriyle, 15-19 Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Doğusunda Sırbistan, güney doğusunda Karadağ, kuzey ve batı yönlerinde Hırvatistan ile komşudur.

Ülkenin Adriyatik Denizi’nde 20 km uzunluğunda bir sahil şeridi vardır. Ancak bu sahil şeridi ticari liman olma özelliğine sahip olmadığı için bu ihtiyaç Hırvatistan’ın uluslar arası Ploçe Limanı kiralanarak giderilmektedir.

Bosna-Hersek’in %82’lik bölümünü Bosna, % 12’lik bölümünü de Hersek oluşturur. Bosna-Hersek Federasyonu ülkenin %51,48’ini kaplarken, Sırp Cumhuriyeti % 48,52 ‘lik bölümünü kaplamaktadır.

Coğrafi Yeri: Avrupa’nın Güneybatı, Balkan Yarımadasının ise kuzeybatı köşesinde yer alan ülkeyi, kuzeyden ve doğudan Sırbistan, batıdan Hırvatistan çevirmekte, Adriyatik Denizi’ne ise yalnızca 21.2 kilometre ’lik limanı olmayan bir kıyısı bulunmaktadır. Hırvatistan’a ait olan Dalmaçya kıyıları güneyini çevreler. Hırvatistan’ın uluslar arası niteliği olan Ploçe limanını kiralamıştır. Liman hizmetlerini buradan karşılamaktadır. Bosna ülkenin yüzde 82’si gibi ana alanını oluştururken Hersek ise yüzde 18’ini kapsar.

Denizleri: Ülkenin Adriyatik Denizi’ne çıkışı vardır. Deniz Sınırları: 21 kilometre.

Kara Sınırları: Toplam 1.459 kilometre, (Hırvatistan’la 932 kilometre, Yugoslavya ile 606 kilometre).

Önemli Kentleri: Saraybosna, Tuzla, Zenitsa, Mostar, Biyelina, Doboy, Priyedor, Bihaç, Banya Luka,

İklim: Büyük kısmı dağlık olan Bosna-Hersek’te genelde karasal iklim hakimdir. İklim genel olarak yumuşak kışlar zaman zaman sert geçer. Hava sıcaklıkları, en sıcak aylar olan Temmuz-Ağustos’ta 30 dereceye kadar çıkarken, en soğuk günler ise, Aralık-Ocak aylarında yaşanmakta ve ısı -20 dereceye kadar düşmektedir. Genelde 4 mevsim bol yağış alan ülkede en yağışlı ay Haziran, (110-115 mm) en kurak ay ise Aralık’tır (40-70 mm). Ülkenin güneybatı kesiminde ve Neretva vadisinde Akdeniz iklimi görülür. Bu bölgelerde meyve-sebze bahçeleri, üzüm bağları bulunmaktadır. Saraybosna’nın güneyi gibi yüksek rakımlı bölgelerinde ise Alpin iklimi hakimdir. Hayvancılık ise, ülkenin tümünde yapılmaktadır.

bih-linija-m

Başlıca Nehirleri : Ülke akarsu bakımından zengindir. Özellikle Neretva ve Drina üzerinde kurulu hidroelektrik santralleri vardır.

SAVA : Hırvatistan-Bosna Hersek sınırını oluşturur. Sava, Belgrad’da Tuna nehriyle birleşir. Nehir uzunluğu 945 kilometre ’dir.

DRİNA : Büyük ölçüde Bosna Hersek ile Sırbistan sınırını oluşturur. Kuzey istikametine akar ve Sava nehrine katışır. Nehrin uzunluğu 364 kilometre ’dir.

VRBAS : Güneyden kuzeye doğru akar, ülkenin ikinci büyük şehri Banjaluka’dan geçer ve Sava’ya ulaşır. Nehrin uzunluğu 240 kilometre ’dir.

NERETVA : Saraybosna güneyinde Treskavica dağının eteklerinden doğar, güney istikametinde akar, Konjiç, Jablanica ve Mostar şehirlerinin içinden geçer ve Ploçe liman şehrinden geçerek Adriyatik denizine dökülür. Nehrin uzunluğu 218 kilometre ’dir.

UNA : Bihaç şehri içinden geçer, Sava nehrine katışır. Rafting yapmaya elverişlidir. Nehrin uzunluğu 214 kilometre ’dir.

BOSNA : Saraybosna havaalanı yakınında İGMAN dağı eteklerinden doğar, kuzey istikametine akar. Ülke adını bu nehirden alır. Zenica şehri içinden geçer, Sava nehrine katışır. Nehrin uzunluğu 245 kilometre ’dir.

Doğal Kaynaklar: Kömür, demir, boksit, manganez, ormanlar, bakır, krom, çinko, kurşun, tuz, barit, asbest, kaolin, alçı.LİM : Karadağ sınırları içinde doğar, Sırbistan sınırları içinden Sancak’ta Prijepolje ve Priboj’dan geçerek Bosna topraklarına girer. 40 kilometre batı istikametine akar ve Vişegrad şehri yakınlarında Drina nehrine katışır. Lim nehri ve Drina’ya katıştığı noktadan itibaren Drina nehri, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu sınırlarını teşkil ediyordu.

Ekilebilir Toprak Oranı: 14%

Otlak-Meraların Oranı: 20%

Ormanlar ve Ağaçlık

Alanın Oranı: 39%

Diğer Topraklar: 27%

Döviz kuruHaritaHavalimanıGezilecek yerler