Yatırım imkanları

Neden Bosna Hersek?

 • Elverişli coğrafi konumu
 • Doğal kaynaklar ve zenginliklerin kullanılabilirliği
 • Geleneksel Sanayi üretimi bilgisi
 • Çok sayıdaki Organize Sanayi bölgeleri, cazip yerler ve üretim tesislerin mevcudiyeti
 • Mevzuatın saydamlığı
 • Düşük vergiler
 • Eğitimli işgücü
 • EURO’ya bağlı döviz
 • Bölgesel ve ikili ticaret anlaşmaların imzalanmış olması
 • AB’ye katılım sürecinde olması

Yatırımcılara ayrıcalıklar

Yabancı yatırımcıları teşvik ve iş ortamına katkı sağlamak amacıyla Bosna Hersek Bakanlar Kurulu 2007 yılında yabancı yatırımcıları destekleme Fonu kurmuştur.

 • Bosna Hersek’te doğrudan yabancı yatırımlar hakkındaki kanun ( Bosna Hersek Resmi Gazetesi, no. 17/98, 13/03) yabancı yatırımcılara ulusal muamele sağlamaktadır, yani yabancı yatırımcıların hak ve sorumlulukları Bosna Hersek vatandaşları ile aynıdır.
 • Yabancı yatırımcılar Bosna Hersek’te her hangi bir ticari bankadan yerli ve sabit konvertibil para üzerinde hesap açma hakkına sahiptir.
 • Bosna Hersek’in çalışma kanunlarına bağlı kalarak daha doğrusu yabancı için çalışma izni almak suretiyle yabancı yatırımcılar, yabancıları işe alma hakkına sahiptir.
 • Yabancı yatırımcıların malları kamulaştırılamaz ve istimlak edilemez. Kamu yararı tespit edilmesi üzerine, yabancı yatırımcıların sermayesi kamulaştırılır veya istimlâk edilir, ancak yabancı yatırımcılara uygun tazminat garanti edilir.
 • Yabancı yatırımlar gümrük vergilerden muaftırlar ( yolcu motorlu taşıtlar, oyun ve eğlence için kumar makineleri hariç).
 • Yabancı yatırımcılar Bosna vatandaşlarıyla aynı şekilde mülkiyet edinme hakkına sahiptirler.
 • Yabancı yatırımcılar Bosna Hersek’teki yatırımlardan elde ettikleri gelirlerini serbestçe, seçilen para birimiyle, yurt dışına transferi serbestçe yapma hakkına sahiptir.

Vergi muafiyetleri

Bosna Hersek Federasyonun kar vergisi Kanun hükümlerine göre yabancı yatırımcıların aşağıdaki avantajları bulunmaktadır:

 • Üretimin toplamından %30unu ihracat yapanlar (o sene için) bir sene boyunca gelir vergisinden muaftırlar.
 • Vergi mükellefi üst üstte beş sene olmak üzere 20 milyon KM’lik yatırımını Bosna Hersek Federasyon içinde yaparsa, en az dört milyonluk KM yatırımı yapmak suretiyle ilk seneden başlamak üzere beş sene için gelir vergisinden muaftır.
 • Yukarıda belirtilen maddeye bağlı olarak; Yatırımcı 5 sene içerisinde yukarıda bahsi geçen taahhüte ulaşmazsa gelir vergisi muafiyetini kaybetmektedir. Ödenmeyen gelir vergisi ise bu Kanunun hükümlerine göre tespit edilmekte ve buna zamanında ödenmeyen kamu gelirleri için ödenen ceza faizi de eklenmektedir.
 • Vergi mükellefi bir seneden fazla bir zaman boyunca %50’den fazla özürlü ve özel ihtiyaçları olan kişilerin istihdamını sağlıyorsa, özürlü ve özel ihtiyaçları olan kişilerin %50 fazla istihdamını sağladığı sene gelir vergisinden muaftır.

 

Makro ekonomik göstergeler

Kişi başına düşen GSYİH: $6,600 (2010)

Ekonomik büyüme: 0,5 % – 24.700.000 mill. KM

Enflasyon oranı (%): 1.9% (2010)

Toplam doğrudan yabancı yatırım (DYY) (milyon KM): 174 mill eur. ( 2010)

GSYİH’e doğrudan yabancı yatırımın katkısı (%): 1,3 % ( 2010 )

Mayıs 1994 – Aralık 2010 tarihleri arasında sektörlere gore DYY durumu (%): Üretim 34%, bankacılık 22%, telekomünikasyon 13%, ticaret 12%, diğer finansman hizmetler 7%, hizmetler 7%, gayrimenkül 2%, ulaşım 2%, turizm 1%.

Mayıs 1994 – Aralık 2010 tarihleri arasında Bosna Hersek’te en önemli yatırımcı ülkeler: Avusturya 960 mil EUR, Srbistan 878 mil EUR, Hırvatistan 690 mil EUR, Slovenya 546 mil EUR, Rusya 466 mil EUR, Almanya 285 mil EUR, İsviçre 264 mil EUR, Hollanda 144 mil EUR, Türkiye 131 mil EUR, İtalya 120 mil EUR

Halkın ticari bankalardaki mevduatı, mil KM: 6,16 milyar KM (2010)

Doğal kaynaklar: Kömür, demir madenleri, boksit, bakır, kurşun, çinko, hromit, kobalt, magnezyüm, nikel, kil, alçı, tuz, kum, orman, hidroelektrik potansiyeli

Endüstri: Çelik, demir, kurşun, çinko, magnezyum, boksit, otomobil montajı, tekstil, tütün ürünler, ahşap mobilyaları, tank ve uçak montajı, beyaz eşya, petrol rafinerileri

İhracat: $4.787 milyar (2010)

İhracattaki ortaklar: Hrvatistan 13, 3%, Rusya 12, 3%, Almanya 8, 5%, Çin 8, 1%, Sırbistan 7, 9% – (2010)

İthalat: $9.403 milyar (2010)

İthalattaki ortaklar: Hırvatistan 24.3%, Slovenya 12.6%, Almanya 12.1%, İtalya 10.4%, Macarsitan 6.5%, Türkiye 6.4%, Avusturya 6.2% – (2010)

İşsizlik oranı: 27.2% (2010)

Döviz kuruHaritaHavalimanıGezilecek yerler

Kaynak: www.BIGMEV.org

Bigmev