Boşnakların dini kökeni, Peygamber Efendimiz s.a.v.s. ile doğrudan bağlantılıdır

İslam dinini bu topraklara getiren adam ise Peygamber Efendimizin tarafından takdir edilen insan tarafından getirilmiştir, bu da Boşnak müslümanlarının Peygamber Efendimiz ile doğrudan olan bağlantısı demek. Peygamber Efendimiz tarafından takdir edilen kişi dinimizde yanlış yapması imkansızdır

Allah cc Kur’an’i Kerim’de şöyle buyurur: ‘Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Gerçekten Allah’ın bize verdi nimetleri sınırsızdır, onları sayamayız, Allah’ın sözlerine şüphe eden biri var ise Onun bize ücretsiz verdi nimetleri saysın sayabilirse, sayacak olursa dürüstça ve gerçekçi olmalıdır. Başımızı nereye çevirsek Allah cc bize verdi nimetleri görebiliyoruz. Allah cc Kur’an’i Kerim’de şöyle buyurur: ‘Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için dîn olarak İslâm’dan razı oldum’. (El.Maide,3). Rabbimiz bize bu ayeti ile dinimizi kemâle erdirdiğini buyururyor, dinimizle bize verdi Onun nimetlerini tamamlandığını buyurur ve O bizim müslüman olduğumuzdan razı olduğunu diyor. Bu nedenle her müslüman İslam dini Allah’ın büyük nimeti olduğunun bilsin, müslüman seçilmiş biri olduğunu bilsin ve diğer insanlardan farklı olduğunu asla unutmasın.

İslamiyet Allah’ın nimetidir ve ne kadar büyük bir nimet olduğunu Kur’an-i Kerim’de: “Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar“, buyurmuştur. İşte bu ayeti okuduktan sonra hiç bir müslüman Allah beni hüürmet etmemiş demez, zira doğru yol, İslamiyet, müslüman olmak Allah tarafından bize verilen en büyük ve en güzel nimetidir, hürmetidir, hediyesidir. O, bizi müslüman ve doğru yolda olmamızı seçmiş,  ve bu işte O’nun bize gösterdiği en büyük aşk ve sevginin hürmetidir. Biz müslümanız, bu nedenle her gün Allah’a şükür etmemiz gerek. Rahmman-u Rahhim’e şükürlerimizi O’nun farz kıldıklarına uymamız ve yasaklardan kaçmamız demektir.

İlk müslümanlar, Allah’ın Resul’un a.s. ashapları, islam dinini Muhammed s.a.v.s. direk olarak öğrendikleri için mutlu ve şanslı olmuşlardır. Onlardan sonra gelen müslümanlar Muhammed s.a.v.s. ashaplardan islam dinini öğrendikleri için mutlu ve şanslı olmuşlardır. Biz, Boşnak müslümanlar ise aramızdaki büyük alimlerden islam dini öğrendiğimiz için gurur duymaktayız. En zor şartlarda Hacca giden dedelerimizden gurur duymaktayız. Zor işlerle meşgül olup ama yaz ve sıcak günlerde oruç tutan atalarımızdan gurur duymaktayız. Gizlice ve kendinlerini saklayarak ama beş vakit namaz kılan atalarımızdan gurur duymaktayız. Elbette onlardan gurur duymamız gerek, zira atalarımız müslüman oldukları için bu Allah’ın büyük nimetinin farkında olmuş, islamiyeti yaşamış olan atalarımız ve Rabbimize şüküran ederlerdir.

Müslüman kardeşlerim, biz dinimizi Peygamber Efendimiz Muhammed s.a.v.s. den öğrenme fırsatımız olmamış, onun ashaplardan da dinimizi öğrenme fırsatımız olmamıştır. Ancak, hepimiz islam dinini Peygamber Efendimiz Muhammed s.a.v.s. hadis-i şerifinde övdü, takdir ettiği kişiden öğrendiğimiz için büyük gurur duymalıyız. Peygamber Efendimiz Muhammed s.a.v.s. hadisinde şöyle buyurur: Konstantini (İstanbulu)  fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur“. – (Sahih – Ahmed 4/235). Sultan Mehmet Fatih Han Konstantini fetetmiş, vatanımız Bosna-Hersek’i de fethetmiş ve kurtarmıştır. Peygamber Efendimiz s.a.v.s. tarafından takdir edilen edilen kişi vatan topraklarımız islam dinini getirmiş, yaymıştır, işte bu Peygamber Efendimiz s.a.v.s. ile doğrudan bağlantı demektir. Özellikle bugünlerde, yaşadığımız fitne, bidaa vakitlerde bu olayı öne sürmemiz gerek. Zira, Peygamber Efendimiz s.a.v.s. yanlış yapacak kişileri takdir etmez, bu nedenle bize öğretilen islamiyet doğru olan islamiyet olduğunu şüphesizdir. Bu nedenle Rabbimize şükürler olsun, müslüman olduğumuz olduğumuz için gururluyuz, islam dinini öğrendimiz kişiden gururluyuz.

 

Kaynak: www.preporod.com

Tercüme: Admir Valentiç

Ayrıca Bakınız

Bosna Savaşında Kurşuna Dizilen Kurbanlar Anıldı

Bosna savaşı sırasında Sırp askerler tarafından Trnovo’da kurşuna dizilen 6 Boşnak, öldürüldükleri yerde dua ve …