GSYH (cf-milyar $)

16

Reel GSYH büyüme oranı (%)

3,1

Nüfus (milyon)

3,8

Nüfus artış hızı (%)

0

Asgari ücret (€)*

171

Kişi başına GSYH (cf-$)

4.130

Enflasyon oranı (%)

-1

İşsizlik oranı (%)

43,9

İhracat (fob-milyar $)

5

İthalat (cif-milyar $)

9

Dış borç (milyar $)

10

Kişi başına borç ($)

2.514

Kaynak: EIU, *Eurostat (2015)

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Hırvatistan, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Rusya

Başlıca ihracat kalemleri: metaller, tekstil, orman ürünleri

Başlıca ithalat kalemleri: makine ve yedek parça, kimyasallar, petrol, gıda


İkili İlişkiler

Başlıca ihraç ürünlerimiz: mineral yakıt ve yağlar, makine, gıda, kara taşıtları, tekstil, plastik ürünler

Başlıca ithal ürünlerimiz: deri, kösele, kimyasallar, ahşap

2015 yılında Bosna Hersek’e ihracatımız 293 milyon Dolar, Bosna Hersek’ten ithalatımız 250 milyon Dolar olmak üzere, toplam ikili ticaret hacmi 543 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye ile Bosna Hersek (BH) arasında 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren bir Serbest Ticaret Anlaşması mevcuttur. BH’te 50 Türk şirketi faaliyet göstermekte olup, bu ülkedeki Türk yatırımlarının toplam tutarı 306 milyon Dolar’dır. Bununla birlikte, kalkınma yardımları ve hibeler dahil edildiğinde, 1995 yılından bugüne kadar ülkemizin BH’e 1 milyar Avro civarında yatırımda bulunduğu görülmektedir. Türk müteahhitlerince BH’te üstlenilen projelerin bedeli yaklaşık 600 milyon Dolar civarındadır.

BH’te TİKA tarafından bugüne kadar tamamlanan yaklaşık 700 projeyle 300 milyon Dolar’lık kalkınma yardımı sağlanmıştır. Bununla beraber, TİKA başta gelmek üzere çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla 1995’ten bu yana kurucu halklar arasında ayırım gözetmeksizin Türkiye’nin BH’e yapmış olduğu maddi katkılar 1 milyar Avro dolayındadır.

Türkiye’yi 2015 yılında 85 bin B-H’li turist ziyaret etmiştir.

http://www.mfa.gov.tr/

Ayrıca Bakınız

Bosna Hersek’ten Türkiye’ye Et İhracatı

Tuzla Kantonu, Bosna Hersek Veterinerlik Müdürlüğü tarafından, ülkeden Türkiye’ye ihraç edilen etler üzerinde yapılan kontrollerin, …